Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów. Kurs obowiązkowy dla lekarzy wykonujących zdjęcia RTG. Dzień 2.

Kategoria
NIEDZIELA, 11 GRUDNIA 2022
Termin
24 marzec 2023 09:00 - 18:00
Miejsce
Warszawa Biały Kamień 5 - Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa

Termin: 11 grudnia 2022 godz. 9.00-18.00

Wykładowca: dr n. med. Anna Michalska

Cena: 800 zł

Miejsce: Sala konferencyjna Biały Kamień 5, Warszawa (salon Optident).


Szkolenie to obejmuje tematykę ochrony radiologicznej/bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych/medycznych zastosowań promieniowania jonizującego/metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz Prawem atomowym (art. 33n ust. 19) lekarz dentysta w ciągu 5 lat musi zgromadzić 20 pkt. szkoleniowych w dziedzinach:

1) metod i technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych,
2) metod i technik wykonywania zdjęć zewnątrzustnych,
3) obrazowania badań RTG w stomatologii,
4) elementów radiologii stomatologicznej,
5) testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
6) medycznych procedur radiologicznych (wzorcowych i szczegółowych),
7) teleradiologii,
8) radiologii twarzowo-szczękowej,
9) stomatologicznej anatomii radiologicznej CT (CBCT)
– w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta.


Za udział w tym dwudniowym szkoleniu otrzymają Państwo 8 punktów edukacyjnych (do OIL-u) oraz 8 pkt szkoleniowych w ramach szkolenia z tematyki ochrony radiologicznej.

 

Program szkolenia.

 

 

 

Dzień 2

 

TEMAT DNIA 2: „Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów, czyli jak prawidłowo wykonać zdjęcie RTG ZEWNĄTRZUSTNE i jak prawidłowo je odczytywać”.

 

Prowadzący: dr n. med. Anna Michalska

 

Cel kursu: opanowanie zasad wykonywania zdjęć zewnątrzusnych, eliminacja najczęstszych błędów.

 

09:00 – 11:00 (2h) Wykład 5

  1. Zasady wykonywania zdjęć zewnątrzusnych. Kryteria poprawności wykonywanych zdjęć. Błędy i artefakty oraz sposoby ich eliminacji. Struktury widoczne na prawidłowo wykonanych zdjęciach.
  2. Jakość badania RTG – co na nią wpływa, jak ją oceniać, jak wyeliminować potencjalne błędy rzutujące na obniżenie jakości badań radiologicznych.

 

11:00 – 11:15 Przerwa

 

11:15 – 13:15 (2h) Wykład 6

Od obrazowania 2D do obrazowania 3D z uwzględnieniem medycznych procedur wzorcowych. Możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy i jakie badanie należy zlecić?

 

13:15 – 13:45 Przerwa (lunch)

 

13:45 – 15:45 (2h) Wykład 7

Obrazowanie 3D – możliwości. Testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych stosowanych w stomatologii. Jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, endodoncji, ortodoncji, etc.

 

15:45 – 16:00 Przerwa

 

16:00 – 18:00 (2h) Wykład 8

Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania w różnych formach: przekroje, rekonstrukcja wolumetryczna itp. (1,5h)

 

Wykładowca:

Dr n. med. Anna Michalska. W roku 1995 rozpoczęła pracę w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej, a na przełomie 1995/96 w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK 1. W marcu 1996 roku podjęła pracę w Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej AM w Lublinie.
W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku elektroradiologia, natomiast w 2005 roku obroniła pracę doktorską otrzymując tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu technik wykonywania zdjęć rtg dla studentów III roku Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego, Elektroradiologii oraz słuchaczy I i II roku Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie. Jest współautorką 9 publikacji naukowych oraz 4 doniesień zjazdowych, uczestniczę w licznych kursach i biorę czynny udział w wielu konferencjach naukowych.

Od 10 lat prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów z technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych i zewnątrzustnych stosowanych w radiodiagnostyce stomatologicznej.

 
 

Terminy

  • 24 marzec 2023 09:00 - 18:00

Wspierane przez iCagenda